L. L. Zamenhof: FUNDAMENTO DE ESPERANTO

I

FUNDAMENTA GRAMATIKO

DE LA

Lingvo internacia „Esperanto“
(en franca, angla, germana, rusa, pola lingvoj)

FUNDAMENTA GRAMATIKO

DE LA LINGVO ESPERANTO

EN KVIN LINGVOJ