Numero: 006807

Rubriko: Libroj

Redaktoro: Boris Kolker <kolker@stratos.net>

Prioritato: 1

Korektita versio

Fascina gazeto

Mi ricevis por recenzo dujaran kolekton de la revuo "Scienco kaj kulturo" kaj dum kelkaj vesperoj legis °in, flankenlasinte la aliajn okupojn. La eldonanto de tiu dumonata revuo estas Eřropa Jura Universitato JUSTO en Moskvo (kies rektoro, Gennadij Ůilo, estas multjara aktiva esperantisto). Ăefredaktoras Vladimir Samodaj, profesia ╝urnalisto, iama redaktoro de "Moskvaj nova╝oj", kunfondinto de la legendeca SEJM (Sovetia Esperantista Junulara Movado), la unua prezidanto de la renovigita SEU (Sovetrespublikara Esperantista Unio) kaj la unua persono, kun kiu mi konversaciis en Esperanto antař kvardeko da jaroj.

La enhavo de la revuo estas tre varia. Unuavice, oni trovas tie nelongajn, popularstilajn kaj facile legeblajn materialojn pri plej diversaj temoj: historio, sociologio, mikrobiologio, ekonomio, medicino, gerontologio, psikologio ... -- pri Šio imagebla. Iuj artikoloj estas originalaj, sed plimulto estas el la plumo de elstaraj fakuloj en tre bona esperanta traduko. Ăiuj estas interesaj kaj kelkaj eŠ frape interesaj.

Ůajnas, ke la vorto "Kulturo" en la nomo de la revuo rilatas Šefe al la esperanta kulturo. Ăiu numero enhavas 20 pa°ojn de beletro de Mikaelo Gi■pling, Mikaelo Bron■tejn, Grigorij Arosjev, Ivan Naumov, Valentin Melnikov, Nikolao Gudskov, Klara IlutoviŠ, Solomon Visokovskij kaj aliaj maturaj ařtoroj. Enestas ankař beletra╝oj tradukitaj el la rusa.

Alia direkto de la revuo estas historio de Esperanto (ekzemple, brilaj artikoloj pri Konstantin Gusev kaj Nikolaj Incertov), meditoj pri nunaj movadaj problemoj, priskribo de aran°oj de esperantistoj (speciale, sciencaj konferencoj kaj artfestivaloj), librorecenzoj. Esperanto-movado en Sovetio kaj Rusio dum la lastaj 40 jaroj kreis multajn originalajn tradiciojn, aplikeblajn (kaj aplikatajn!) eksterlande; do ankař el tiu vidpunkto la revuo estas leginda.

Mi substreku la tre plaŠan aspekton de la revuo, kun glaceaj koloraj kovriloj, profesia enpa°igo kaj ilustrado. Inter multaj fotoj (precipe el la vivo de esperantistoj) min speciale fascinis du: sur la unua estas Mi­ail GorbaŠov (membro de AIS!) kun grupo de esperantistoj; sur la dua (farita antař pli ol 60 jaroj) aro da famuloj: usona kantisto Paul Robson, sovetiaj poetoj Mi­ail Svetlov kaj Lev Kassil, sovetiaj esperantistoj Ernest Drezen kaj Nikolaj Incertov.

La Šefredaktoro tre zorgas pri la lingva╝o de la revuo, kiu estas preskař modela.

La revuo "Scienco kaj kulturo" estas abonebla Še FEL kaj UEA.

Boris KOLKER

Scienco kaj kulturo. Dumonata esperantlingva revuo. Respondeca redaktoro Vladimir Samodaj. Ilustrita, kun koloraj fotoj sur glaceaj kovriloj. Eld. Eřropa Jura Universitato JUSTO (EJU), Moskvo. Po 48 pa°oj en numero.

 ;