numero: 006808

rubriko: opinio/moderna vivo

foto-sugesto: neniu

prioritato: 1

ETNAJ RILATOJ

Kiam honoro fari°as hororo

En brabanta urbeto Veghel [fej­l], Nederlando, komence de decembro, lernanto 17-jara pafis al Šeestantoj en klasŠambro de sia lernejo. Inter la vunditoj -- kvin gelernantoj kaj unu instruistino -- estis ankař la celito mem: turkdevena junulo, kiu havis am-rilaton kun la fratino de la pafinto.

La postan tagon montri°is, kio okazigis la tragedion. La patro de la koncerna knabino kaj de la kulpulo rifuzis agnoski la rilaton de sia filino kun ■ia turk-kurda amiko kaj ■ajne instigis la filon "savi la honoron de la familio" en tradicia maniero per provo mortigi la "kulpulon".

Mezepoke

Dum la tuj sekvaj tagoj turkaj psikologoj televide klopodis iom komprenigi la malnovan honoro-kodon. Sed regis en Nederlando °enerala nekompreno: kiel eblas, ke junulo, kiu probable eŠ naski°is kaj certe eduki°is en la lando, mezepoke agas? Armile ataki, vundi, ja eŠ provi mortigi iun nur pro tio, ke li amas filinon de la familio -- kiel eblas? Ůajnas, ke temas pri hororfilmo absolute ne-realeca.

La sola afero, kiun la kulpulo atingis, estas ke, anstatař savi la honoron de la familio, li per sia sensenca ago gigante malutilis al la tutaj turka kaj turk-kurda komunumoj en Nederlando. Multaj ekdemandas sin, Šu tia barbara "honoro-kodo" estas normala por "ili": ekstremismaj kontrařfremdulaj dekstruloj dum tuta vico da jaroj ne sukcesis pri tia "venko". Kun °ojo -- mi timas -- ili klopodos misuzi tiun Ši tragedion.

Gerrit BERVERLING

 ;