Numero: 006824

Rubriko: arto

Redaktoro: "Grigorij L. Arosjev" <arosjev@fnmail.com>

Prioritato: 1

Korektita versio

LITOVIO

Monda Šampionado de dancoj

Dek kvar teamoj el dek eřropaj landoj partoprenis mondan Šampionadon de latinamerikaj dancoj, kiu okazis fine de novembro en Vilnius. Ses ju°antoj el sep verdiktis, ke la plej forta teamo estas "Zuvedra" el la litova havenurbo Klaipeda. Nur ╝uriano el Germanio restis fidela al longjaraj tradicioj kaj la unuan lokon atribuis al la germana teamo "TSG Bremerhaven". Jam multaj alkutimi°is al tio, ke Šiujare en mondŠampionado de dancoj la plej forta restas unu ař alia germana teamo.

Ăi-foje preskař neniu dubis, ke la litova teamo prezentinta dancon, kies koreografio harmoniis kun adaptita muziko de Johan Strauss, meritas la titolon de monda Šampiono. Tiun Ši venkon antařis dekjara vojo. La grupo startis en la jaro 1989 en monda danckonkurso en Stuttgart. Tie °i restis la sepa. Kvarfoje "Zuvedra" gajnis bronzajn medalojn. En la Šampionado de 1996, en Vilnius, la teamo estis jam la dua. En 1999 en la dancŠampionado de Eřropo, aran°ita septembre en Belorusio, litovoj gajnis orajn medalojn.

La novajn mondŠampionojn gratulis la prezidento de Litovio Valdas Adamkus kaj lia edzino Alma, oficiala protektanto de la aran°o. Kiel specialan premion ili donacis sukcenan vel■ipon al la trejnistoj de la teamo.

Studentoj -- kerno de la teamo

La kernon de la teamo "Zuvedra" konsistigas studentoj de la arta fakultato de Universitato de Klaipeda. La avera°a a°o de la viroj estas 21, kaj de la virinoj -- 19. Pluraj el ili jam havas sufiŠe grandan sperton en danckonkursoj. Dum la lastaj jaroj kelkaj spertaj dancistoj forlasis la teamon, perdinte esperon pri pli sukcesa estonto. En la grupo dancas ankař gelernantoj de mezlernejoj.

La trejnistoj de la teamo esperas, ke post la Ši-jara venko la halo, kie okazas la trejnado de dancistoj, estos pargetita, Šar tie virinoj ofte dis■iras siajn piedungojn.

Pri siaj estontaj planoj la teamo ankorař ne volas paroli, tamen oni povas senti, ke °i ne volas ripozi sur siaj lařroj. En la jaro 2000 la eřropa danckonkurso okazos en Ăe­io, kaj la monda -- en la ařstria Šefurbo Vieno. "Zuvedra" penos ankorařfoje pruvi, ke °ia lasta venko ne estis nur hazardo.

Laimius STRAZNICKAS

 ;