Numero: 006861

Rubriko: El mia vidpunkto

Redaktoro: S. Maul

Prioritato: 1

Fotosugesto: indoneziaj soldatoj en Orienta Timoro

Korektita versio

Milito kaj paco

Lev Tolstoj antař preskař jarcento kaj duono skribis tiun ampleksan romanon "Milito kaj Paco". ěi estas duala sumo pri homaraj sintenoj kaj ties konsekvencaj spektakloj. La pelmela poligrafiko de la verko havas specifajn heroojn kies agado validas en Šiuj epokoj, eŠ se nomoj kaj cirkonstancoj ■an°i°as. La dualeco i°as unueco: ne estas milito sen rompo de paco, ne estas paco sen milita konkero. La malnova universala pravigo estas: ni militas por konstrui pacon!

Peza bilanco

La antařlasta jaro de la nun fini°anta jarcento (1999) prezentis al ni timigan modelon, ke la homaro kapablas administri nek militon, nek pacon. Unui°intaj Nacioj ne sukcesis arbitracii la konflikton en eksa Jugoslavio; la soldatoj de NATO restis spektantoj de terura masakrado fare de la usonaj misiloj. La diktatoro MiloseviŠ, Šampiono pri ■ovinismo, restas sur sia trono, indiferenta al la amasmortigado, Šar li konvinkis sian popolon kaj konvinki°is ke li celas pacon ... Al la emocie kortu■itaj zelotoj de l' pacismo, kiuj oportune kunportas siajn armilojn, restis la kutima agado: kun agitaj banderoloj en la mano almozpeti por mildigi forajn suferojn de aliajn ... kaj dormi sen konscienco-riproŠo.

La indonezia armeo, ebria je sango, efektivigis unu el la plej grandaj genocidaj masakroj de la lastaj jardekoj, en Orienta Timoro, nome de religiaj veroj kaj naciismo. En Barato kaj Pakistano bestaj homoj akrigas ungojn kaj dentojn por ksenofobiaj militoj ree, nome de paco.

Rilate al paco, el la patrujo de Lev Tolstoj revenas granda timo pro la putineca Putino (tion iel diris S. Maul), kiu fanatike prostitui°as denove pro idiotaj petrolo kaj patriotismo. Putino jam komandis la formeton de Šiuj aranea╝oj Še la nukleaj ogivoj, dum li promesis "trafi Šiujn ribelajn ŠeŠenojn °is la plej ka■itaj klozetoj kaj latrinoj".

Fuzio kaj paco

Eble kontraste al "fusilo kaj milito" oni komentas, ke en Eřropa Unio ne plu estas heredaj malamikoj. "La fuzioj venigas pacon", oni diras. Kiu antař kelkaj dekoj da jaroj povus imagi franc-germanajn fuziojn kiel Hoechst-Rh˘ne-Poulenc, Framatome-Siemens, kaj aliajn? La paca aspekto de tiuj transakcioj estas tamen formo de terura milito sen tuja pafado: °i estas la ekonomika milito en nia tutmondigita kapitalismo. Temas pri akaparado de merkato, pri formado de monopoloj, de trustoj, konzernoj kiuj regas la sistemon kaj eliminas konkurencon. Estas milito, kie oni ne plu pafas al soldatoj, sed kie oni mar°enigas homojn (la salajrulojn) kaj favoras la investistojn (la monposedantojn).

La ╝urnalo "Folha de SŃo Paulo" de la 3a de januaro 2000 informas, ke en 1999 la valoro de la akcioj de dek firmaoj alti°is je 700á% en borsaj ludoj, plejparte pro fuzioj en produktado de papero kaj de energio. En tiu paca milito (klasbatalo) la venkantoj estas la monposedantoj, dum la salajruloj i°as mizeraj senlaboruloj. Sindikatisto ╝us diris, ke la tendenco en tiu 21a jarcento estas, ke Šiu fabriko havu nur du pacajn laboristojn: unu hundon (jes, hundon), por ke neniu tu■u la robotojn, kaj unu homon por doni man°a╝on al la hundo.

Organismoj genike modifitaj

Lař pliaj komentarioj, la manipulado de genoj en tiu komenco de la tria jarmilo devas venigi terapeřtikan revolucion kompareblan al tiu de antibiotikoj. Simiino ╝us ricevis homajn genojn °uste por i°i modifita "homo". Tiel, finfine nia dualo, milito kaj paco povas havi definitivan kuracan solvon: kunfandi la homajn genojn pri militemo kaj pacemo en O. G. M. (Organismoj genike odifitaj), en modifitan kromosomon, klonitajn genojn, kiuj eliminos la plej malfacile regeblan avataron de la homo, nome la stultecon. Sed tion la genia Lev Tolstoj ne povis imagi.

LEDON Gilbert

 ;