Korektita versio numero: 006867

rubriko: moderna vivo

foto-sugesto: neniu

prioritato: 2

MEZ-EŢROPO

Onto-ponto

Jam de tri jaroj dum antařkristnaskaj tagoj partoprenas eřropaj infanoj iniciaton "Pontoj inter la urboj": tiel ili vizitas diversajn urbojn kaj landojn. Ăiun jaron alia urbo fari°as "protektanto" de la iniciato: en 1999 estis la vico de Vieno. Sekve vienaj infanoj gastis en Prago, Brno, Bratislavo kaj Krakovo, por prezenti al tieaj lo°antoj kristnaskajn kantojn. Komence de 2000, dum solena╝o en la viena urbodomo, Bratislavo transprenis la protektadon de la iniciato.

La ideo pri internacia kultura inter■an°o ekestis en 1997 en la urbo Brno (Ăe­a Respubliko). La iniciato nun inkluzivas ses eřropajn urbojn en Mez-Eřropo: lastatempe ali°is Budape■to kaj Krakovo, kaj en 1999 partoprenis pli ol 13á000 infanoj. Lař Georg Fuchs [fuks], respondeca en Vieno pri la agado: "La iniciato grave kontribuis al interpopola kompreni°o kaj reciproka helpo. La infana renkonti°o havas bonan estontecon por malkovri komunecojn kaj plivastigi interkompreni°on."

Evgeni GEORGIEV

 ;