Numero: 006891

Rubriko: ■ k s

Redaktoro: S. Maul

Prioritato: 1

Korektita versio

Batita kremo kaj akvo╝etiloj

Eble Vieno, la glorriŠa ařstria Šefurbo, estas por vi sinonimo de batita laktokremo, per kiu oni ornamas la faman Sa­er-torton. Certe vi ne pensas pri batataj manifestaciantoj, kiujn vi televidis dum la lastaj kvereloj, kiuj kreskis flanke de la inařguro de la nova registaro.

Bon■ance la policistoj nur malofte batis, sed uzis akvon, por iom malvarmigi la protestantojn. Ăar oni ne disponis pri profesia akvo╝etilo, oni uzis normalan fajroestingan veturilon de la viena fajrobrigado. Sed ties akvujo entenas nur 1000 litrojn da akvo, kaj tial la ■prucado fini°as post nur tridek sekundoj.

Tamen, iam la polico aŠetis veran 5000-litran ■prucma■inon, kiu staris en kazerno iom for de la viena urbocentro. Bedařrinde la ma■ino estis tro alta kaj ne povis elveturi la halon, se oni ne komplete ellasis la aeron el la pneřmatikoj. Krome la tuta veturilo estis plenakvuje tro peza por la vienaj stratoj, kaj necesis speciala veturpermeso antař uzo.

Rezignacie la viena polico donacis la neuzebla╝on al la ařstria armeo. En kiu kazerno °i nun rustadas, mi ne povis elkribri.

Kial vi ridetas? Temas pri vera historio!

Walter KLAG

 ;