orektita versio numero: 006917

rubriko: moderna vivo

foto-sugesto: kunsendata

prioritato: 2

AŢSTRIO

Ău ri-vere kanalo?

Oriente de Vieno etendi°as 1000-kvadratkilometra ebena╝o: la Mar­kampo (germane: March, lař rivero-nomo). Tra °i fluas Šarma kaj pitoreska rivero -- ař Šu? Fakte temas pri kanalo, kiu fari°is parto de la naturo tre ■atata de ripozemuloj. Nun, kvin jarojn post finkonstruo de la Mar­kampa Kanalo, oni povas promenante apud °i trovi sur tabuloj la kialojn de la kanalo: provizi la ebena╝on per akvo; plibonigi la akvon en la mar­kampaj riveroj; kaj estigi ejojn ekologie valorajn.

La kanalo komenci°as norde de Vieno. Prenante unu elcenton de danuba akvo, °i fluas unue paralele al la riverego kaj poste turni°as orienten. Norde de Vieno, lař multaj kurboj, °i fluas tra vastaj kampoj kaj post 19 km eniras Russ-riveron, kiu mem atingas Danubon oriente de Vieno.

Ekologiaj sekvoj

Kelkaj projektoj esploris la kanalon: oni interesi°is pri ekologiaj sekvoj kaj libertempa uzo. Ăiutage vizitas la kanalon °is 2000 homoj: somere oni biciklas, vintre promenas, ofte kun hundoj. Rimarkinde estas, ke homoj kun propraj °ardenoj pli ofte vizitas la kanalon ol homoj, kiuj lo°as en multeta°aj domoj.

Lař °isnunaj spertoj apenař pliboni°is la stato de la grundakvo. Esploroj dařras kaj aperos disertacioj. En la reto legeblas tekstoj en germana kaj angla lingvoj: serŠvorto estas "Marchfeldkanal".

Walter KLAG

Kiel akvo de l' rivero -- sed la bildo trompas.

 ;