Numero: 007012

Spirita vivo: gerrit.en.madzy@planet.nl

Prioritato: 1

Korektita versio

GREKIO

Jarmila festego ortodoksa

Landaj ortodoksaj eklezioj planas okazigi Ši-ařtune grandegan feston okaze de la jaro 2000. Pere de tiu aran°o la ortodoksa eklezio de Greklando volas superi Šiujn aliajn kristanajn rememorigajn festojn en la mondo lige kun la nova jarmilo. La festego okazos en oktobro Ši-jare en Ateno.

En tiu impona renkonti°o de la tutmonda ortodoksa eklezio partoprenos 15 patriarkoj kaj ar­iepiskopoj, kaj multaj ekleziaj korusoj de Šiuj orientkristanaj komunumoj. Krome estos organizitaj ekspozicio de °is nun ne elmontritaj ikonoj de ortodoksaj mona­ejoj ekde la rusia bordregiono de Arkta Oceano °is Monto Sinajo, teologiaj simpozioj kaj honorigo de la memoro de apostolo Pařlo Še Akropolo en Malnov-Ateno.

La festego okazos de la 14a °is la 18a de oktobro 2000. Tiucele en majo en Tesaloniko jam okazis preparkonferenco de Šiuj ortodoksaj patriarkioj kaj landaj eklezioj.

Ekleziuloj el Ateno ne forstrekas la eblon pri samtempa realigo de alia projekto. Temas pri renkonti°o de ortodoksaj ekleziuloj kun papo Johano Pařlo la dua sur greka tero, en kiu eventuale partoprenos ankař reprezentantoj de reformaciaj eklezioj. Tio povus reali°i okaze de solena subskribo de Charta îcumenica (Ăarto ekumena), kiu kiel rezulto de la tut-eřropaj ekleziaj tagoj en 1997 en Graz (Ařstrio) estas pretigata fare de Konferenco de Eřropaj Eklezioj (KEK) kaj Konsilio de Katolikaj Episkopaj Konferencoj (CCEE). La subskribo de tiu dokumento devus okazi en Tesaloniko Ši-jare, kaj ne en la jaro 2001, kiel estis antaře planite.

Evgeni GEORGIEV

 ;