mi jhus trovis plian reviziajhon de Edmundo. is === Numero: 007014

Arto: arosjev@mail.ru

Prioritato: 1

Korektita versio

AŢSTRIO

Orfi°inta beleco

La ařstria pentristo kaj arkitekto Friedensreich Hundertwasser [fridenzraj­ hundertvasa] finis sian vivon la 19an de februaro en sia tipe nekutima stilo: sur ■ipo "Queen Elisabeth 2" en la oceano. La 71-jara modernisto estis survoje al Eřropo de Nov-Zelando, en kiu lando li de multaj jaroj pasigis pli grandan parton de sia tempo.

Hundertwasser (naskita kiel Friedrich Stowasser [fridri­ ■tovasa]) estis unu el la plej grandaj figuroj en la moderna arto tutmonde. Li estis populara kiel furioza kontrařulo de la rekta linio en la arto kaj rekonita kiel pioniro en la kreado de multkoloraj konstrua╝fasadoj, ornamitaj verda╝e. Li difinis sin kiel "kuraciston" en la arkitekturo. Lia morto sendube estas grandega perdo por la mondo de beleco.

Hundertwasser determinis la uzadon de rekta linio en la arto kiel "instrumenton de l' diablo". Tial Hundertwasser uzis la kurban linion en siaj verkoj kaj dekoraciis la de li projektitajn domfasadojn per helaj kolortonoj kaj verda╝o. Li estis ekologo kaj opiniis, ke la ekstera╝o de urboj, en kiuj regas alkoholeco kaj narkota╝oj, devas esti ■an°ita, por ke ties lo°antoj denove °uu la naturharmonion. Pro tio oni antařvidis por Hundertwasser "ekologian" enterigon en la "ěardeno de feliŠaj mortintoj" sur la tero de Nov-Zelando.

La fama pentristo postlasis kiel hereda╝on domon "Hundertwasser-Haus" kaj muzeon, nomatan "KunstHausWien", kiuj estas vidinda╝oj en Vieno. La arkitekturkritiko negative priju°is ilin kaj nomis Hundertwasser "dekoracia pentristo kaj plibeliganto de fasadoj". "Hundertwasser-Haus", finkonstruita en 1985, surprizas per la kurbaj linioj de siaj fenestroj, per la ■veli°inta pargeto sur la planko en la ejoj kaj per la verda╝o, kiu estas kultivata sur la tegmento. Lia artstilo imitas tiun de la hispana arkitekto Antonio Gaudi y Cornet [kornet] (1852 - 1926). Hundertwasser projektis termocentralon kun multkoloraj fasadoj (1992) en Vieno, hotelon (Thermendorf Blumau, 1997), motelon (Bad Fischau, 1990) en Ařstrio kaj aliajn konstrua╝ojn eksterlande (arbarspiralo en Darmstadt, Germanio, bazarhalo en Altenrhein, Svislando, ruba╝bruligejo kaj pumpstacio en Osako, Japanio kaj aliaj).

Antař nelonge li denove altiris la atenton al si pro la projekto de buntaj publikaj necesejoj, kiujn oni konstruis en la vila°eto Kavakava, Nov-Zelando. Pro sia pitoreska ekstera╝o ili tuj transformi°is en turisman alloga╝on.

Evgeni GEORGIEV

 ;