orektita versio

numero: 007017

rubriko: politiko

foto-sugesto: neniu

prioritato: 2

IRANO

Vundita sed ne morta

La irana prezidanta baloto de majo 1997, en kiu la popolo subtenis intelektan mulaon Mohammad đatami, pruvis, ke tra Irano fluas grandega demokratia ondo. Religia aristokratio, aperinta post la islama revolucio, ne volas kaj ne povas kredi, ke °i devas transdoni la registaron al reformistoj.

Sekvis do periodo de t.n. "interna terorismo". Ekzemple en marto Ši-jare estis pafita Said Ha°arian, Šefrolulo de la reformisma movado kaj ties teoriisto. Ha°arian fondis novan tutlandan partion Mo■arekat (Partopreno); la 290-membra parlamento, kies mandato komenci°is en majo, konsistas pli ol duone el Mo■arekat-deputitoj.

Granda satano

Sendube Ha°arian ne estis pafita de "malamiko de la ■tato" ař de dungito "de la granda satano Usono". Lařdire li estis pafita de "teroristo" subtenata de konservativuloj en Irano, kiuj bedařras sian perdon de potenco. Grave vundita, Ha°arian tamen travivis la atencon. Lař ╝urnalisto, lia stato similas tiun de la reform-movado en Irano: dan°ere vundita sed ne morta.

Preskař certe sekvos aliaj tiaj malbonaj eventoj. Tamen neniu dubas, ke irananoj elektis demokratian vojon kaj la rajton mem decidi pri sia registaro.

M. Reza TORABI/pg

 ;