Numero: 007039

Rubriko: Arto

Korektita versio

Bona le°era rokmuziko

Jen plia disko el Kolekto 2000, kun la kutime elstara prezento teknika kaj grafika, Ši-foje Šefe pro la pentra╝oj de Bruno Lassale. Temas ■ajne pri franca ensemblo, Kore, kun bonega prononco kaj kun muziko senprobleme elsendebla radie.

El la 7 tekstoj, Šiuj de Kris Spitzer, nur du estas originale verkitaj. Tamen tiuj du plene samstilas kun la 5 esperantigoj, des pli ke la tri bandanoj lernis Esperanton. Temas pri bonaj tradukoj, kun versoj kiel "Ăi kvartalo estas vualo por vivobatalo", kvankam jen kaj jen ■ovi°is frazo iom konfuza (kion signifas "ne vagu °is skrupul"'?), ař adasismoj; Šiel ajn ni ne forgesu, ke nacilingvaj tekstoj oftege havas preskař nenian sencon, kio ne okazas en Ši-disko. El enhava vidpunkto, en "La testo", "Vivo-riske" kaj "Pasanta pasio", temantaj respektive pri aidoso, ařtoakcidentoj kaj amoristinoj, mi trovis tonon samtempe pesimisman kaj moralisman, ombran kaj sombran.

Muzike Kore memorigas min pri tiel vasta kaj svaga koncepto kiel avera°a le°era nord-amerika rok-muziko, kun e­oj de Rainbow °is Rush. ěiaj profesi-nivelaj stilo (kiun ili mem nomas "rokvarietea") kaj ludado kompareblas kun tiuj de la kanto "La fina retrokalkulo" de la svedoj Europe (ekzemple en la kantoj "La son°oj" ař "Malkonsento"), dum alifoje (la komenco de "Sen °u"'), ili pensigas pri neniu alia ol ... Persone.

Jorge CAMACHO

"Kia viv" de Kore estas havebla de Flandra Esperanto-Ligo kontrař 15,60 eřroj + afranko ař per TTT de http://retbutiko.esperanto.be

 ;