numero: 007044

rubriko: moderna vivo

foto-sugesto: fotoj kunsendataj

prioritato: 2

AŢSTRIO

De perforto al paco

ěis novembro 2000 eblas viziti la ekspozicion "Milito ař Paco. De perforto-kulto al pac-kulturo" en la kastelo Schlaining [■lajnin] en Burgolando, la plej orienta federacia regiono de Ařstrio. Jam de 1982 Schlaining estas la sidejo de Ařstria Studcentro por Paco kaj Konfliktosolvo (ASPK).

Tiam Schlaining trovi°is proksime al la t.n. fera kurteno, kiu dividis Eřropon en komunisman kaj kapitalisman partojn. Post la malapero de la kurteno en 1990 ekis en Schlaining anglalingvaj prelegoj kadre de pacuniversitato, kaj en 1993 komenci°is fakuloj por labori en konflikt-regionoj.

Biblioteko

Hodiař ASPK okupi°as unuavice pri politiko de Ařstrio kaj de malgrandaj ■tatoj; pri pacpolitiko, naciismo en orienta Eřropo, konfliktoj en iama Jugoslavio kaj pri pacedukado. Ekster la universitataj semestroj okazas en Schlaining internacia somer-akademio kaj -- Šiun duan novembron -- packonferenco. La biblioteko enhavas 12á000 librojn kaj 120 gazetkolektojn.

Ăe la enirejo de la ekspozicio "Milito ař Paco" videblas sloganoj kaj skulpta╝o "Akra disputo". La kastela turo estas Širkařvolvita de blanka bendo, simbolo de la paco. Rondirante, oni venas unue en la kelon, kie la temo estas Šiutaga perforto, ne nur dum militoj sed ankař dum "paca" vivo. En la Nigra Korto montri°as la kialoj de krizoj: trokresko de lo°antaro, malabundi°o de krudmaterialo, poluado.

Infanoj

En pli supra eta°o temas pri konfliktoj kaj ties solvo ař evito. Denove pli supre trovi°as informoj pri homaj rajtoj kaj pri eřropa kaj tutmonda pacoj. Tie elstaras originalo de la vestfalia pactraktato (1648). Infanoj povas lařiri "pacan vojon".

Kastelo Schlaining -- en si mem vizitinda -- estas protektata historia monumento. ěi estas menciita en dokumento el la jaro 1271, kiam la bohemia re°o Otokaro 2a transprenis la fortika╝on. Posta posedanto estis la kontrařimperiestra ribelulo Baumkirchner [bařmkir­ne], ekzekutita en 1471. Hodiař la kastelo, rekonstruita de senlaboruloj, apartenas al Burgolando.

Walter KLAG

Sloganoj bonvenigas vizitantojn Še la enirejo de la ekspozicio

Kastelo Schlaining vizitindas pro sia historia riŠeco

Skulpta╝o "Akraj disputoj": °uste tiujn celas eviti la pacekspozicio Še la kastelo Schlaining

Biografieto de Bertha von Suttner, 1843-1914, ařstria nobelpremiitino pri paco, haveblas de UEA.

 ;