numero: 007045

rubriko: moderna vivo

foto-sugesto: fotoj kunsendataj

prioritato: 2

AŢSTRIO

Et■puraj spuroj

La unua dentrada fervojolinio en Eřropo estis konstruita en 1871 sur la svisa monto Rigi. Jam la sekvan jaron oni planis tian linion sur la 2075 metrojn alta Ne°monto, Ařstrio. Sed pro ekonomia krizo en la jaro 1873 la linio estis finkonstruita nur en 1897.

La fervojo konsistas el du partoj. De Wiener Neustadt [vina noj■tat], 50ákm sude de Vieno, kondukas normal■pura, 28ákm longa linio °is Puchberg [pu­berg]. De tie iras 10ákm longa dentrada linio °is apud la pinto de Ne°monto (germane: Schneeberg). La kruteco de tiu linio estas °is 20á%; la ■puro 1000ámm.

Vaporlokomotivoj

Aliaj teknikaj detaloj estas rimarkindaj. Puchberg trovi°as 577 m super marnivelo; la pinta haltejo 1795 m. Du tuneloj longas respektive 120 kaj 152 m. La kvin vaporlokomotivoj, konstruitaj inter 1896 kaj 1900, ■ovas po du vagonojn, en kiuj povas sidi maksimume po 40 personoj.

La akvujo de la lokomotivoj enhavas 1200 litrojn, kaj 700 kg da karbo sufiŠas por unu almonta veturo. Malplena la lokomotivoj pezas 15 tunojn kaj longas 5,55 m. La maksimuma almonta rapideco estas 10 km/h, valen nur 8 km/h. Akvo por la lokomotivoj devas estis transportata supren, Šar sur la kalka Ne°monto ne estas fontoj. Vintre la trajnoj ne povas veturi pro la grandaj ne°amasoj.

Deficito

En 1997 fondi°is privata firmao "Ne°montfervojo de Suba Ařstrio", kiun tamen posedas la regiono Suba Ařstrio kaj la ■tata fervojo. Por malplialtigi la deficiton veturas ekde majo 2000 ankař novaj dizel-vagonoj "Salamander". Ili veturas pli rapide kaj bezonas nur 45 minutojn por unu almonta veturo, kompare kun 80 minutoj necesaj por vaporlokomotivoj.

Verajn salamandrojn, nigrajn kun oran°aj makuloj, oni trovas en la ne°monta regiono, Šefe post pluvoj. Tiel aspektas ankař la novaj vagonoj.

Walter KLAG

Ăiu vaporlokomotivo de la dentrada linio -- Ši tiu Še haltejo Baumgartner -- a°as pli ol 100 jaroj.

La plej supra haltejo Hochschneeberg situas 1795 m super marnivelo.

Sur Ne°monto trovi°as dizelaj "salamandroj": per tiuj Ši novaj trajnoj oni esperas malgrandigi deficiton.

 ;