is === numero: 007076

rubriko: eseo

foto-sugesto: neniu

prioritato: 2

IRLANDO

Ho, tempoj! Ho, moroj!

Pro historiaj kialoj, kiuj ne koncernas nin, preskař Šiu strato en nia urbo havas du nomojn. Eble ne la plej presti°a, sed certe unu el la plej allogaj estas Nova Strato, alinome "Promenejo de la Frařloj", kiu etendi°as lař malpli ol unu kilometro de la eksa ju°ista domo °is la trafikcirklo Še la enirejo de la urbo. Je la fino, sur la horizonto, vidi°as Crochan [kro­an], la sola vere elstaranta monteto en la Širkařa╝o.

Ăiuflanke de Nova Strato, malantař japanaj sakuraj arboj, kiuj portas siajn belajn florojn dum tro mallonga tempo, estas vico de elegantaj lo°domoj. Tie trovi°as malgrandaj vilaoj kaj la familiaj domoj ■atataj de angla kaj irlanda bur°aro, nomataj bangaloj, kvankam ili malmulte similas la kabanojn banglade■ajn, kiuj originale sugestis tiun nomon.

Nur kelkajn metrojn for de la trafikcirkla ekstrema╝o de tiu agrabla vojo, la entrepreno McDonald's decidis konstrui novan man°ejon kaj tiel enkonduki nordamerikajn franda╝ojn en nian senofendan komunumon. La matenon post ties malfermo mi piediris lař Nova Strato, kaj konsternite konstatis, ke la tuta vojo estas kovrita de paka╝oj, plastaj man°ilaroj kaj kartonaj tasoj portantaj la M-simbolon de la firmao.

Putri°intaj resta╝oj

Nun, en nia malgranda kampara urbeto, ekzistas ne malpli ol ses "krak-" ař "rapid"-man°ejoj, do el╝eta╝oj sur la stratoj konstante multi°as. En Šiuj he°oj kaj °ardenoj vidi°as plastaj, paperaj kaj kartonaj ujoj enhavantaj putri°intajn resta╝ojn de transatlantika nutra╝o.

Ne nur en nia urbo, tamen, sed en Šiu urbego, urbo ař vila°o, kie estas pavimo, ■tona trotuaro ař teraso, la tuta surfaco estas makulita de milionoj da tretitaj pecetoj da maŠgumo, kiuj ne estas forigeblaj krom per specialaj ma■inoj. Tia forigo -- kiu pro manko de tařgaj ma■inoj neniam okazas en nia urbo -- ne povas esti pli ol momenta, Šar la malaperinta maŠgumo estas tuj anstatařigita de novaj elkraŠitaj bu■a╝oj.

Ăie, amasoj da infanoj kaj junuloj -- tiuj, kiuj ne jam sidas man°ante en la rapidman°ejoj ař krakmaŠante usonan krevmaizon en kinejoj ekskluzive prezentantaj usonajn filmojn -- kuni°as en parkoj, sur razenoj kaj Še stratanguloj. Ili portas bazopilkajn Šapojn kaj blankajn palmopied-similajn tol■uojn: kiel sencerbaj anasoj ili aspektas. Ilia parolado estas miksa╝o de loka dialekto kaj usonangla slango. Multaj ařskultas rokmuzikon eligatan de grandegaj, apenař porteblaj radio-aparatoj nomataj "getto-frakasiloj".

Importita malkulturo

Tiel nia eřropa civilizacio, nepo de la gloraj kulturoj de Grekio kaj Romo, ido de Renesanco, lulilo de grandaj pentristoj, poetoj, komponistoj, filozofoj, arkitektoj kaj verkistoj, iom post iom sinkas en ■limejon de importita malkulturo kaj malcivilizo.

La nacio kreita de la t.n. pilgrim-patroj, kiuj surteri°is en hodiařa Nova Anglio, estas bazita sur noblaj idealoj kaj fervoraj esperoj. Doma°e, ke ne nur Eřropo sed ankař Šiu parto de nia mondo entuziasme kaj senkritike malfermas siajn pordojn al la plej banalaj, trivialaj, strasaj, pucaj, kiŠaj kaj malutilaj elementoj de tiu iam esperplena nova mondo.

Garbhan MACAOIDH

 ;