Numero: 007158

Rubriko: Libroj

Redaktoro: Boris Kolker <kolker@stratos.net>

Prioritato: 2

Korektita versio

Astronomio por ĉiuj

Komence de la jaro 2000 estiĝis virtuale, do en la reto, la Astronomia Esperanto-Klubo AEK, kiu ligas interesulojn pri astronomio kaj astrofiziko. Partoprenas en ĝi ne nur universitataj profesoroj, sed ankaŭ sendormulaj laikoj, kiuj, ravite de la noktĉiela beleco, volas ion ekscii pri la kosmo.

La Astronomia Almanako 2000 estas la unua eldonaĵo de la klubo. La belaspekta, bonpresita kajero enhavas abundon da artikoloj pri moderna astrofiziko, bazaj scioj pri astronomio, malkovro de planedoj ekstere de nia sunsistemo kaj evoluo de la steloj. La ilustraĵoj plifaciligas la komprenon de la tekstoj, kvankam la vortoj en la ilustraĵoj mem aperas iom tro malgrandaj.

Je la fino de la kajero troviĝas astronomia kalendaro por la dua jarduono 2000 kaj listo de la nomoj de la stelaroj en la latina kaj esperanta lingvoj.

Mia impreso: tiu ĉi almanako estas leginda kaj rekomendinda.

Walter KLAG

Astronomia Almanako, numero 1, 2000. Diversaj kontribuantoj. Eld. AEK (Astronomia Esperanto-Klubo), s/l, 2000. 72 paĝoj vinktitaj. Prezo ĉe FEL: 8 eŭroj + afranko.

˙;