Numero: 007251

Rubriko: politiko

Foto: neniu

Redaktoro: P. Gubbins

Prioritato: 1

Korektita versio

SLOVENIO

Ordo tordita -- dekstren maldekstren

Okazis en Slovenio la triaj balotoj, ekde kiam la ■tato fari°is memstara. Partoprenis preskař 20 diversaj partioj kaj voŠdonis 70á% de la lo°antaro. Kvankam oni altigis la sojlon por eniri la parlamenton de 3á% °is 4á%, sukcesis elekti°i ok partioj (antaře ses).

La Šefa venkinto estis la Liberaldemokrata Partio de Janez DrnovÜek, prezidanto de la registaro dum la plimulto de la tempo ekde 1991 kaj ar­itekto de la ekonomiaj sukcesoj kaj evoluo de Slovenio. Lia partio kreskis de 27á% °is 36,3á% en la balotoj kaj ricevis 34 el la 90 parlamentaj lokoj. La Šefa perdinto estas la Popola Partio, kiu ■rumpis de 19á% °is 9á%.

Novkapitalistoj

La Liberaldemokratan Partion oni konsideras maldekstra kaj la Popolan Partion dekstra: oni povus diri, ke venkis maldekstra tendenco. Tamen en Slovenio regas tordita ideo pri dekstreco kaj maldekstreco. Praktike ne ekzistas maldekstraj partioj. Ekzistas eŠ du, kiuj lařnome estas socialdemokrataj: la Socialdemokrata Partio de Janez JanÜa (efektive dekstra partio, forte ligita al la katolika eklezio) kaj la Komuna Listo de Socialdemokratoj (ZLSD, heredinto de la iama komunista partio kaj kies plej influaj membroj estas la novkapitalistoj, kiuj posedas fabrikojn kaj entreprenojn).

La Popola Partio, kune kun la kristandemokrata Nova Slovenio, ja deklaras sin dekstra, dum la Liberaldemokrata Partio estas efektiva kapitalisma, do dekstra. La Naciisma Partio de Zmago JelenŠiŠ certe estas dekstra. Nur al la Partio de Emerituloj kaj al la Partio de Gejunuloj oni ne povas antařmeti iun signon. Efektive, lař ekonomia politiko kaj internaciaj celoj (evoluigi sukcesan sociliberalan kapitalismon kaj esti akceptita en Eřropa Unio kaj en Nord-Atlantika Traktat-Organiza╝o), Šiuj estas egalaj.

Fakte, konsideri partion dekstra ař maldekstra dependas de historio, nome Šu la partio defendis ař ne defendis la rolon de partizanaj komunistaj taŠmentoj en la kontrařfa■isma batalo. Pro tio, ke °in defendis la Liberaldemokrata Partio, ZLSD, la Emeritula Partio kaj eŠ la Naciisma Partio, oni taksas ilin maldekstraj.

Granda surprizo

Dum la balotoj, okazintaj la 15an de oktobro, sukcesis eniri la parlamenton du novaj partioj: Nova Slovenio kaj Partio de Gejunuloj -- tiu Ši lasta per iom pli ol 4á% estis granda surprizo. Tamen malgrař la novaj partioj la rezulto de la balotoj ebligas al malnova prezidanto kunmeti novan "maldekstran" registaron.

La balotoj montras, ke la slovena popolo premiis DrnovÜek-on pro lia °isnuna stirado de la ekonomio kaj deziris neniun ■an°on. Slovenio estas la sola eksjugoslava respubliko, kiu estas unuavica kandidato por membri°i en Eřropa Unio: fakte lař sia nacia produkto Slovenio jam superas Grekion kaj Portugalion kaj jam akiris internacian reputacion. La usona prezidanto Clinton vizitis Slovenion, kiu jam de du jaroj estas membro de la Sekureca Konsilio de Unui°intaj Nacioj kaj eŠ prezidis °in. Plue, Slovenio estas ofte konsultata pri demandoj koncerne eksan Jugoslavion.

Zlatko TIŐLJAR

 ;