Numero: 007292

Leteroj: guido@fel.esperanto.be

Prioritato: 1

Korektita versio

Ŝatata rubriko

La rubriko "Spirita vivo" apartenas al miaj plej ŝatataj rubrikoj. Religio estos en la 21a jarcento anakronismo, spite ke la plimulto de la homoj estas religiaj, ĉu pro manko de klereco, ĉu pro manko de intelekto. Sed por mi religiaj stultaĵoj estas neelĉerpebla fonto de amuzo.

Jiri PROSKOVEC, Germanio

˙;