<< § 19. La feino (Daŭrigo). FUNDAMENTO DE ESPERANTO EKZERCARO

§ 20.

Nun mi legas, vi legas kaj li legas; ni ĉiuj legas. ― Vi skribas, kaj la infanoj skribas; ili ĉiuj sidas silente kaj skribas. ― Hieraŭ mi renkontis vian filon, kaj li ĝentile salutis min. ― Hodiaŭ estas sabato, kaj morgaŭ estos dimanĉo. ― Hieraŭ estis vendredo, kaj postmorgaŭ estos lundo. ― Antaŭ tri tagoj mi vizitis vian kuzon kaj mia vizito faris al li plezuron. ― Ĉu vi jam trovis vian horloĝon? ― Mi ĝin ankoraŭ ne serĉis; kiam mi finos mian laboron, mi serĉos mian horloĝon, sed mi timas, ke mi ĝin jam ne trovos. ― Kiam mi venis al li, li dormis; sed mi lin vekis. ― Se mi estus sana, mi estus feliĉa. ― Se li scius, ke mi estas tie ĉi, li tuj venus al mi. ― Se la lernanto scius bone sian lecionon, la instruanto lin ne punus. ― Kial vi ne respondas al mi? ― Ĉu vi estas surda aŭ muta? ― Iru for! ― Infano, ne tuŝu la spegulon! ― Karaj infanoj, estu ĉiam honestaj! ― Li venu, kaj mi pardonos al li. Ordonu al li, ke li ne babilu. ― Petu ŝin, ke ŝi sendu al mi kandelon. ― Ni estu gajaj, ni uzu bone la vivon, ĉar la vivo ne estas longa. ― Ŝi volas danci. ― Morti pro la patrujo estas agrable. ― La infano ne ĉesas petoli.

sidi être assis | sit | sitzen | сидѣть. siedzieć |

silenti se taire | be silent | schweigen | молчать. milczeć |

hieraŭ hier | yesterday | gestern | вчера. wczoraj |

renkonti rencontrer | meet | begegnen | встрѣчать. spotykać |

saluti saluer | salute, greet | grüssen | кланяться. kłaniać się |

sabato samedi | Saturday | Sonnabend | суббота. sobota |

morgaŭ demain | to-morrow | morgen | завтра. jutro |

dimanĉo dimanche | Sunday | Sonntag | воскресенье. niedziela |

vendredo vendredi | Friday | Freitag | пятница. piątek |

lundo lundi | Monday | Montag | понедѣльникъ. poniedziałek |

viziti visiter | visit | besuchen | посѣщать. odwiedzać |

kuzo cousin | cousin | Vetter, Cousin | двоюродный братъ. kuzyn |

plezuro plaisir | pleasure | Vergnügen | удовольствіе. przyjemność |

horloĝo horloge, montre | clock | Uhr | часы. zegar |

timi craindre | fear | fürchten | бояться. obawiać się |

dormi dormir | sleep | schlafen | спать. spać |

veki réveiller, éveiller | wake, arouse | wecken | будить. budzić |

scii savoir | know | wissen | знать. wiedzieć |

leciono leçon | lesson | Lektion | урокъ. lekcya |

instrui instruire, enseigner | instruct, teach | lehren | учить. uczyć |

puni punir | punish | strafen | наказывать. karać |

surda sourd | deaf | taub | глухой. głuchy |

muta muet | dumb | stumm | нѣмой. niemy |

tuŝi toucher | touch | rühren | трогать. ruszać, dotykać |

spegulo miroir | looking-glass | Spiegel | зеркало. zwierciadło |

kara cher | dear | theuer | дорогой. drogi |

ordoni ordonner | order, command | befehlen | приказывать. rozkazywać |

babili babiller | chatter | schwatzen, plaudern | болтать. paplać |

kandelo chandelle | candle | Licht, Kerze | свѣча. świeca |

gaja gai | gay, glad | lustig | веселый. wesoły |

danci danser | dance | tanzen | танцовать. tańczyć |

morti mourir | die | sterben | умирать. umierać |

petoli faire le polisson, faire des bêtises | be mischievous | mutthwillig sein | шалить. swawolić |

uj qui porte, qui contient, qui est peuplé de; ex. pomo pomme ― pomujo pommier; cigaro cigare ― cigarujo porte-cigares; Turko Turc ― Turkujo Turquie | containing, filled with; e. g. cigaro cigar ― cigarujo cigar-case; pomo apple ― pomujo apple-tree; Turko Turk ― Turkujo Turkey | Behälter, Träger (d. h. Gegenstand worin... aufbewahrt wird,... Früchte tragende Pflanze, von... bevölkertes Land); z. B. cigaro Cigarre ― cigarujo Cigarrenbüchse; pomo Apfel ― pomujo Apfelbaum; Turko Türke ― Turkujo Türkei | вмѣститель, носитель (т. е. вещь, въ которой храниться...; растеніе несущее... или страна, заселенная...); напр. cigaro сигара ― cigarujo портъ-сигаръ; pomo яблоко ― pomujo яблоня; Turko Турокъ ― Turkujo Турція. zawierający, noszący (t. j. przedmiot, w którym się coś przechowuje, roślina, która wydaje owoc, lub kraj, względem zaludniających go mieszkańców; np. cigaro cygaro ― cigarujo cygarnica; pomo jabłko ― pomujo jabłoń; Turko turek ― Turkujo Turcya |