<< § 32. FUNDAMENTO DE ESPERANTO EKZERCARO

§ 33.

Mia frato ne estas granda, sed li ne estas ankaŭ malgranda: li estas de meza kresko. ― Li estas tiel dika, ke li ne povas trairi tra nia mallarĝa pordo. ― Haro estas tre maldika. ― La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. ― Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. ― Malbonaj infanoj amas turmenti bestojn. ― Li sentis sin tiel malfeliĉa, ke li malbenis la tagon, en kiu li estis naskita. ― Ni forte malestimas tiun ĉi malnoblan homon. ― La fenestro longe estis nefermita; mi ĝin fermis, sed mia frato tuj ĝin denove malfermis. ― Rekta vojo estas pli mallonga, ol kurba. ― La tablo staras malrekte kaj kredeble baldaŭ renversiĝos. ― Li staras supre sur la monto kaj rigardas malsupren sur la kampon. ― Malamiko venis en nian landon. ― Oni tiel malhelpis al mi, ke mi malbonigis mian tutan laboron. ― La edzino de mia patro estas mia patrino kaj la avino de miaj infanoj. ― Sur la korto staras koko kun tri kokinoj. ― Mia fratino estas tre bela knabino. ― Mia onklino estas bona virino. ― Mi vidis vian avinon kun ŝiaj kvar nepinoj kaj kun mia nevino. ― Lia duonpatrino estas mia bofratino. ― Mi havas bovon kaj bovinon. ― La juna vidvino fariĝis denove fianĉino.

mezo milieu | middle | Mitte | средина | środek.

kreski croître | grow, increase | wachsen | рости | rosnąć.

dika gros | thick, fat | dick | толстый | gruby.

larĝa large | broad | breit | широкій | szeroki.

lumi luire | light | leuchten | свѣтить | świecić.

mola mou | soft | weich | мягкій | miękki.

turmenti tourmenter | torment | quälen, martern | мучить | męczyć.

senti ressentir, éprouver | feel, perceive | fühlen | чувствовать | czuć.

beni bénir | bless | segnen | благословлять | błogosławić.

nobla noble | noble | edel | благородный | szlachetny.

rekta droit, direct | straight | gerade | прямой | prosty.

kurba courbe, tortueux | curved | krumm | кривой | krzywy.

kredi croire | believe | glauben | вѣрить | wierzyć.

renversi renverser | upset | umwerfen, umstürzen | опрокидывать | przewracać.

monto montagne | mountain | Berg | гора | góra.

kampo champ, campagne | field | Feld | поле | pole.

koko coq | cock | Hahn | пѣтухъ | kogut.

nepo petit-fils | grandson | Enkel | внукъ | wnuk.

nevo neveu | nephew | Neffe | племянникъ | siostrzeniec, bratanek.

bo marque la parenté résultant du mariage; ex. patro père ― bopatro beau-père | relation by marriage; e. g. patrino mother ― bopatrino mother-in-law | durch Heirath erworben; z. B. patro Vater ― bopatro Schwiegervater; frato Bruder ― bofrato Schwager | пріобрѣтенный бракомъ; напр. patro отецъ ― bopatro тесть, свекоръ; frato братъ ― bofrato шуринъ, зять, деверь, | nabyty przez małżeństwo; np. patro ojciec ― bopatro teść; frato brat ― bofrato szwagier.

duonpatro beau-père | step-father | Stiefvater | отчимъ | ojczym.

bovo bœuf | ox | Ochs | быкъ | byk.