<< § 33. FUNDAMENTO DE ESPERANTO EKZERCARO

§ 34.

La tranĉilo estis tiel malakra, ke mi ne povis tranĉi per ĝi la viandon kaj mi devis uzi mian poŝan tranĉilon. ― Ĉu vi havas korktirilon, por malŝtopi la botelon? ― Mi volis ŝlosi la pordon, sed mi perdis la ŝlosilon. ― Ŝi kombas al si la harojn per arĝenta kombilo. ― En somero ni veturas per diversaj veturiloj, kaj en vintro ni veturas per glitveturilo. ― Hodiaŭ estas bela frosta vetero, tial mi prenos miajn glitilojn kaj iros gliti. ― Per hakilo ni hakas, per segilo ni segas, per fosilo ni fosas, per kudrilo ni kudras, per tondilo ni tondas, per sonorilo ni sonoras, per fajfilo ni fajfas. ― Mia skribilaro konsistas el inkujo, sablujo, kelke da plumoj, krajono kaj inksorbilo. ― Oni metis antaŭ mi manĝilaron, kiu konsistis el telero, kulero, tranĉilo, forko, glaseto por brando, glaso por vino kaj telertuketo. ― En varmega tago mi amas promeni en arbaro. ― Nia lando venkos, ĉar nia militistaro estas granda kaj brava. ― Sur kruta ŝtuparo li levis sin al la tegmento de la domo. ― Mi ne scias la lingvon hispanan, sed per helpo de vortaro hispana-germana mi tamen komprenis iom vian leteron. ― Sur tiuj ĉi vastaj kaj herboriĉaj kampoj paŝtas sin grandaj brutaroj, precipe aroj da bellanaj ŝafoj.

viando viande | meat, flesh | Fleisch | мясо | mięso.

poŝo poche | pocket | Tasche | карманъ | kieszeń.

korko bouchon | cork | Kork | пробка | korek.

tiri tirer | draw, pull, drag | ziehen | тянуть | ciągnąć.

ŝtopi boucher | stop, fasten down | stopfen | затыкать | zatykać.

botelo bouteille | bottle | Flasche | бутылка | butelka.

ŝlosi fermer à clef | lock, fasten | schliessen | запирать на ключъ | zamykać na klucz.

kombi peigner | comb | kämmen | чесать | czesać.

somero été | summer | Sommer | лѣто | lato.

gliti glisser | sakte | gleiten, glitschen | скользить, кататься | ślizgać się.

frosto gelée | frost | Frost | морозъ | mróz.

vetero temps (température) | weather | Wetter | погода | pogoda.

haki hacher, abattre | hew, chop | hauen, hacken | рубить | rąbać.

segi scier | saw | sägen | пилить | piłować.

fosi creuser | dig | graben | копать | kopać.

kudri coudre | sew | nähen | шить | szyć.

tondi tondre | clip, shear | scheeren | стричь | strzydz.

sonori tinter | give out a sound (as a bell) | klingen | звенѣть | brzęczeć, dzwonić.

fajfi siffler | whistle | pfeifen | свистать | świstać.

inko encre | ink | Tinte | чернила | atrament.

sablo sable | sand | Sand | песокъ | piasek.

sorbi humer | sip | schlürfen | хлебать | chlipać.

brando eau-de-vie | brandy | Branntwein | водка | wódka.

tuko mouchoir | cloth | Tuch (Hals-, Schnupf- etc.) | платокъ | chustka.

militi guerroyer | fight | Krieg führen | воевать | wojować.

brava brave, solide | valliant, brave | tüchtig | дѣльный, удалый | dzielny, chwacki.

kruta roide, escarpé | steep | steil | крутой | stromy.

ŝtupo marche, échelon | step | Stufe | ступень | stopień.

Hispano Espagnol | Spaniard | Spanier | Испанецъ | Hiszpan.

Germano Allemand | German | Deutscher | Нѣмецъ | Niemiec.

tamen pourtant, néanmoins | however, nevertheless | doch, jedoch | однако | jednak.

vasta vaste, étendu | wide, vast | weit, geräumig | обширный, просторный | obszerny.

herbo herbe | grass | Gras | трава | trawa.

paŝti paître | pasture, feed animals | weiden lassen | пасти | paść.

bruto brute, bétail | brute | Vieh | скотъ | bydło.

precipe principalement, surtout | particularly | besonders, vorzüglich | преимущественно | szczególnie.

lano laine | wool | Wolle | шерсть | wełna.

ŝafo mouton | sheep | Schaf | овца | owca.