<< § 34. FUNDAMENTO DE ESPERANTO EKZERCARO

§ 35.

Vi parolas sensencaĵon, mia amiko. ― Mi trinkis teon kun kuko kaj konfitaĵo. ― Akvo estas fluidaĵo. ― Mi ne volis trinki la vinon, ĉar ĝi enhavis en si ian suspektan malklaraĵon. ― Sur la tablo staris diversaj sukeraĵoj. ― En tiuj ĉi boteletoj sin trovas diversaj acidoj: vinagro, sulfuracido, azotacido kaj aliaj. ― Via vino estas nur ia abomena acidaĵo. ― La acideco de tiu ĉi vinagro estas tre malforta. ― Mi manĝis bongustan ovaĵon. ― Tiu ĉi granda altaĵo ne estas natura monto. ― La alteco de tiu monto ne estas tre granda. ― Kiam mi ien veturas, mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. ― Ĉemizojn, kolumojn, manumojn kaj ceterajn similajn objektojn ni nomas tolaĵo, kvankam ili ne ĉiam estas faritaj el tolo. ― Glaciaĵo estas dolĉa glaciigita frandaĵo. ― La riĉeco de tiu ĉi homo estas granda, sed lia malsaĝeco estas ankoraŭ pli granda. ― Li amas tiun ĉi knabinon pro ŝia beleco kaj boneco. ― Lia heroeco tre plaĉis al mi. ― La tuta supraĵo de la lago estis kovrita per naĝantaj folioj kaj diversaj aliaj kreskaĵoj. ― Mi vivas kun li en granda amikeco.

kuko gâteau | cаке | Kuchen | пирогъ | pieroźek.

konfiti confire | preserve with sugar | einmachen (mit Zucker) | варить въ сахарѣ | smażyć w cukrze.

fluida liquide | fluid | flüssig | жидкій | płynny.

suspekti suspecter, soupçonner | suspect | verdächtigen | подозрѣвать | podejrzewać.

acida aigre | sour | sauer | кислый | kwaśny.

vinagro vinaigre | vinegar | Essig | уксусъ | ocet.

sulfuro soufre | sulphur | Schwefel | сѣра | siara.

azoto azote | azotе | Stickstoff | азоть | azot.

gusto goût | taste | Geschmack | вкусъ | smak, gust.

alta haut | high | hoch | высокій | wysoki.

naturo nature | nature | Natur | природа | przyroda.

paki empaqueter, emballer | pack, put ut | packen, einpacken | укладывать, упаковывать | pakować.

ĉemizo chemise | shirt | Hemd | сорочка | koszula.

kolo cou | neck | Hals | шея | szyja.

cetera autre (le reste) | rest, remainder | übrig | прочій | pozostały.

tolo toile | linen | Leinwand | полотно | płótno.

glacio glace | ice | Eis | ледъ | lód.

frandi goûter par friandise | dainty | naschen | лакомиться | złakomić się.

heroo héros | hero, champion | Held | герой | bohater.

plaĉi plaire | please | gefallen | нравиться | podobać się.

lago lac | lake | See (der) | озеро | jezioro.

kovri couvrir | cover | verdecken, verhüllen | закрывать | zakrywać.

naĝi nager | swim | schwimmen | плавать | pływać.

folio feuille | leaf | Blatt, Bogen | листъ | liść, arkusz.