Eliza Orzeszko

La Interromita Kanto

kun la permeso de l'aŭtorino tradukis el la pola lingvo Kabe
(laŭ) kvara eldono

Paris, Esperantista Centra Librejo, 1928


Enhavofonto: interrompita.xml